loader image

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw

Search
Close this search box.

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Vrouwen- en gendergeschiedenis in Europa

België

RoSa : kenniscentrum gender en feminisme
Talen: Nederlands, (Engels)
De website van RoSa biedt in de rubriek ‘Het geheugen’ heel wat informatie over vrouwen- en gendergeschiedenis. Daarnaast biedt de online catalogus toegang tot een rijke collectie boeken over vrouwen- en gendergeschiedenis. Rosa bewaart ook affiches van de vrouwenbeweging, die merendeels zijn gedigitaliseerd.

Fonds Suzan Daniel
Talen: Nederlands, Frans, Engels
Het Fonds Suzan Daniel werd in 1996 opgericht om het collectieve geheugen van de holebi-beweging veilig te stellen. Het werkt daarvoor samen met verschillende archiefcentra, waaronder het AVG. Op de website is meer informatie te vinden over de activiteiten van het Fonds: sensibiliseringsacties, tentoonstellingen, de nieuwsbrief Het ondraaglijk besef enz.

Nederland

Atria – Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Talen: Nederlands, Engels
Atria, in 1935 opgericht als het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging, heeft een rijk gevulde website. De publiekscatalogus en enkele andere databanken geven toegang tot de collecties. Daarnaast zijn er thematische en pedagogische dossiers.

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
Taal: Nederlands
De Vereniging voor Vrouwengeschiedenis ondersteunt het onderzoek in vrouwen- en gendergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen. Op de website vind je nieuws hierover en maak je kennis met het driemaandelijkse tijdschrift Historica: van elk nieuw nummer staat de inhoudstafel en een interview met een onderzoeker online. De oudere jaargangen zijn integraal beschikbaar. De VVG reikt samen met Atria jaarlijks de Johanna Naberprijs uit voor de beste afstudeerscriptie in vrouwen/gendergeschiedenis.

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Taal: Nederlands, Engels
Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN, opgestart 2003) biedt korte biografische schetsen over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn kolonies van de vroegste tijden tot circa 1850.

Frankrijk

Mnémosyne
Taal: Frans
Mnémosyne stelt zich tot doel vrouwen- en gendergeschiedenis te ondersteunen in Frankrijk. Op de website vind je aankondigingen van colloquia en andere evenementen (Frankrijk en erbuiten). Je kan er het tijdschrift Genre et histoire raadplegen en de site linkt door naar tal van andere instellingen.

Archives du féminisme
Taal: Frans
De organisatie Archives du Féminisme heeft als doel om privéarchieven van feministische organisaties en militanten uit Frankrijk bekendheid te geven en te ontsluiten voor onderzoek. Het identificeert en ontsluit daartoe collecties uit een reeks partnerinstellingen. De organisatie lag ook aan de basis van de oprichting van het Centre des Archives du féminisme in Angers.

Bibliothèque Marguerite Durand
Taal: Frans
De Bibliothèque Marguerite Durand is een begrip in Frankrijk. Ze werd opgericht in 1931, vanuit de collectie van feministe Marguerite Durant. Het centrum heeft bovenal een bibliotheekmissie maar bewaart ook manuscripten en archieven. 

Luxemburg

CID | Fraen an gender
Talen: Frans, Duits (Engels)
CID | Fraen an Gender wil de politieke en creatieve rol van vrouwen in het heden en verleden van Luxemburg zichtbaar maken. De bibliotheek, mediatheek, archiefcollectie en website fraendag.lu dragen daartoe bij.

Groot-Brittannië

The Women’s Library
Taal: Engels
De Women’s Library is de oudste collectiebewarende instelling rond de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Groot-Brittannië. Het centrum is sinds 2013 ingebed in de London School of Economics and Political Science (LSE), maar de collecties zijn apart raadpleegbaar.

Sisterhood and After : An Oral History of the Women’s Liberation Movement
Taal : Engels
Sisterhood and After is een groots opgezet project mondelinge geschiedenis. Het bewaart herinneringen van vrouwen die deelnamen aan de feministische en vrouwenbeweging in de jaren 1970-1980. De interviews met feministes zijn online beschikbaar. Ze worden aangevuld met thematische dossiers over onder meer gezin en kinderen, seksualiteit, het lichaam, opvoeding, activisme enz. Het project werd opgestart door de Leverhulme Trust in partnership met Sussex University, de British Library en de Women’s Library.

Feminist Archive North and South
Taal: Engels
De Feminist Archives zijn gespreid over twee sites: Leeds (Feminist Archive North) en Bristol (Feminist Archive South). Beide centra bewaren archieven van vrouwen, vrouwenorganisaties en conferenties, naast studies, interviews, bibliotheekmaterialen, affiches enzovoort.

Feminist Library
Taal: Engels
De Londense Feminist Library is een onafhankelijke, militante bibliotheek opgericht in 1975. Ze bewaart een rijke archiefcollectie, merendeels rond het feminisme van de zogeheten ’tweede golf’. De Feminist Library ondersteunt onderzoek, feministisch activisme en buurtprojecten.

Glasgow Women’s Library
Taal: Engels
De Glasgow Women’s Library, opgericht in 1991, is een erkend museum dat ook een bibliotheek en archiefcollectie herbergt en tal van artefacten. Het centrum heeft een sterke publiekswerking. Sinds 1995 hebben ook de landelijke Lesbian Archives er onderdak.

Duitsland – Oostenrijk – Zwitserland

i.d.a – Dachverband deutschsprachiger Frauen / Lesbenarchive, -bibliotheken und –dokumentationsstellen
Talen: Duits, Engels
i.d.a. overkoepelt sinds 1994 Duitstalige vrouwen- en lesbische bibliotheken, archiefcentra en documentatiecentra. Meer dan 30 centra uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg zijn via de i.d.a.-site terug te vinden. Sinds 2012 is de gemeenschappelijke databank META in gebruik, die toelaat te zoeken in de catalogi van de verschillende instelling uit het netwerk.

Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF)
Taal: Duits
Het DDF is een project van i.d.a. In dit interactieve portaal staat de geschiedenis van de vrouwenbewegingen in Duitsland centraal (19de en 20ste eeuw): thema’s die op de agenda stonden, boegbeelden, netwerken … De centra uit het i.d.a.-netwerk leveren de inhoud aan en brengen meteen hun collecties voor het voetlicht.

Archiv der deutschen Frauenbewegung
Talen: Duits, Engels
Het Archiv der deutschen Frauenbewegung bewaart archieven over vrouwengeschiedenis en vrouwenbewegingen in Duitsland van 1800 tot de jaren 1960. Daarnaast organiseert het seminaries, conferenties, en tentoonstellingen om vrouwengeschiedenis te promoten. De online catalogus maakt het mogelijk om onderzoek uit te voeren in de collectie van de referentiebibliotheek en in enkele inventarissen van archieffondsen.

Fondation Gosteli
Talen: Frans, Engels, Duits, Italiaans
De Fondation Gosteli (opgericht in 1982) legt zich toe op de bewaring van het erfgoed van de vrouwenbeweging in Zwitserse vrouwenbeweging. De online catalogus ontsluit de bibliotheek- en archiefcollecties, de foto’s, affiches en biografische dossiers. De archieven gaan terug tot het begin van de 20ste eeuw.

Archives du MLF
Taal: Frans
De Archives du MLF, opgericht in 2009, bewaren en ontsluiten de archieven van de Mouvement de Libération des Femmes van Genève.

Zuid-Europa

Società Italiana delle Storice
Talen
: Italiaans, Engels
De SIS (° 1989) wil het onderzoek en onderwijs in vrouwen- en gendergeschiedenis bevorderen. De website informeert over publicaties, studiedagen, congressen, onderzoeksprojecten, beurzen en vacatures.

Biblioteca delle Donne
Talen: Italiaans, Engels
De Bibliotheca delle Donne in Bologne is de belangrijkste erfgoedinstelling rond feminisme en vrouwenstudies in Italië. Met het project “Digital Library” startte het de digitalisering van boeken, beeldmateriaal en archiefstukken om ze beter te bewaren en breder toegankelijk te maken.

Scandinavische landen

Kvinnehistorie (Noorwegen)
Taal: Noors
Deze mooie website focust op vier belangrijke thema’s in de Noorse vrouwengeschiedenis: onderwijs, stemrecht, werk en het feminisme van de jaren 1970. Daarnaast zijn er portretten van toonaangevende vrouwen en een tijdslijn.

KvinnSam – National resource library for gender studies (Zweden)
Talen: Zweeds, Engels
KvinnSam is een gespecialiseerde bibliotheek in vrouwen- en genderstudies binnen de Universiteit van Göteborg, De website geeft een overzicht van de archiefcollectie en biedt toegang tot verschillende databanken. Het menu ‘Portals’ leidt naar thematische modules met betrekking tot de Noorse vrouwengeschiedenis: vrouwenstemrecht, toegang tot hoger onderwijs, vrouwenarbeid, de vrouwenvredesbeweging enzovoort.

Centraal- en Oost-Europa

Women’s memory project

Het women’s memory-project gebruikt oral history en narrative interview methods om de levensverhalen en meningen van drie generaties vrouwen (geboren 1920-1962) in ‘post-socialist countries’ te registreren. Het werd begin jaren 1990 gelanceerd door Gender Studies, o.p.s. in Praag, en bestrijkt inmiddels ook Tsjechië, Duitsland, Slovakije, Kroatië, Polen, Oekraïne, Montenegro …. Een groot deel van de erg informatieve website is in het Engels beschikbaar.