loader image

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw

Search
Close this search box.

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Korte voorstelling

We stellen hier kort de collecties van het AVG voor. De online catalogus is het vertrekpunt om ze verder te verkennen.

Archieven

Het AVG bewaart archieven van organisaties en personen die werk(t)en rond gelijkheid v/m/x. De organisatiearchieven betreffen vooral (maar niet uitsluitend) de Belgische vrouwenbeweging, en daarbinnen de autonome of niet-zuilgebonden groepen. De persoonsarchieven sluiten daarbij aan, maar ook onderzoek.st.ers in vrouwen- of genderstudies, beleidsmakers, pioniersters in een bepaald domein … zijn vertegenwoordigd. Als partnerorganisatie van het Fonds Suzan Daniel bewaart het AVG archieven van de lesbische beweging.

Bibliotheek

De boeken, brochures en artikelen in de bibliotheek belichten de evoluerende positie van vrouwen in de samenleving en de geschiedenis van de vrouwenbeweging en van andere actoren die werken rond gelijkheid v/m/x. De tijdschriften bestrijken de vrouwenbeweging in al  haar facetten, met een mooi aantal titels uit het buitenland.
Recente werken op het domein van vrouwen- en gendergeschiedenis staan in open rek in de leeszaal.

Affiches

De affiches getuigen van de vele campagnes, acties, studiedagen, betogingen die vrouwenorganisaties en andere actoren organiseerden. We digitaliseren ze systematisch: van de grote meerderheid is je een lage resolutie vrij beschikbaar en een hoge resolutie op aanvraag beschikbaar.

Foto’s

De foto’s brengen acties en bijeenkomsten in beeld en geven Belgische en buitenlandse boegbeelden uit de vrouwenbeweging een gezicht. In de toekomst zullen we digitale bestanden toevoegen aan de beschrijvingen. Je kan reproducties aanvragen (er kunnen copyrights gelden).

Andere

Badges, tekeningen, stickers, voorwerpen, audio- en videotapes … zijn nog niet of slechts heel gedeeltelijk in de catalogus opgenomen. Daar werken we aan. We hebben een reeks dossiers met biografische informatie. Neem contact indien je op zoek bent naar dit soort materiaal.