loader image

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw

Search
Close this search box.

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Protéger le jeune enfant. Enjeux sociaux, politiques et sexués (Belgique, 1890-1940)

De doctoraatsverhandeling van Claudine Marissal, archivaris bij het AVG, is uitgegeven onder de titel Protéger le jeune enfant. Enjeux sociaux, politiques et sexués (Belgique, 1890-1940). Het doctoraat kreeg de prijs Suzanne Tassier van de Académie royale de Belgique.

De bescherming van het jonge kind kreeg in België vorm aan het einde van de 19de eeuw. Artsen en vrouwen in liefdadigheidsorganisaties zetten raadplegingen voor jonge kinderen op. Moeders leerden er hoe ze hun baby’s moesten verzorgen volgens de nieuwe hygiënische voorschriften. In 1919 werd een officiële organisatie opgericht ter bescherming van het jonge kind: het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (voorloper van Kind en Gezin).

Het boek schetst de geschiedenis van een brede opvoedkundige beweging, die zich er in het bijzonder op toelegde om vrouwen te vormen in hun moederrol. De auteur gaat in op de medicalisering van zwangerschap, geboorte en kindertijd, maar ook op het ontstaan en de professionalisering van sociale hulp aan gezinnen in armoede. Het boek wijst op de essentiële rol van artsen, filantropische vrouwen, sociaal werksters en de christelijke en socialistische arbeidstersbewegingen in de bescherming van kind en moeder.

Claudine Marissal analyseert ook het overheidsbeleid inzake hygiëne en gezin, en hoe dat inzette op sociale, politieke, demografische en genderkwesties. De geschiedenis van de kinderbescherming is een complex onderwerp, waarin medische, sociale, politieke geschiedenis en vrouwengeschiedenis samenkomen. De geschiedenis van de kinderbescherming blijkt een verrijkende blik te bieden op het hedendaagse discours over het welzijn van het kind.

C. Marissal, Protéger le jeune enfant : enjeux sociaux, politiques et sexués (Belgique, 1890-1940), Editions de l’Université Libre de Bruxelles, 2014, ISBN 978-2-8004-1560-4

Meer informatie.