loader image

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis vzw

Search
Close this search box.

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

AVG partner in “Women Wiki Design”

Het AVG is partner in het project Wiki Women Design. Daarmee wil het Vlaams Architectuurinstituut vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België uit de schaduw van de geschiedenis halen. Heel wat vrouwen droegen bij aan de ontworpen omgeving, van (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en productdesign. Toch bleven velen onder de radar van erfgoedinstellingen, onderzoekers en verzamelaars, en daardoor ook buiten beschouwing van de canon. Met Wikipedia als universeel platform, schrijfsessies als middel en vijf gerenommeerde vrouwelijke ontwerpers als ambassadrices wil Wiki Women Design deze achterstand inhalen.

Vrouwelijke ontwerpers Googleable maken

De afwezigheid van vrouwelijke ontwerpers in het collectieve geheugen heeft grotendeels te maken met hun relatieve afwezigheid in de geschiedenisboeken, wat op zijn beurt te maken heeft met hun ondervertegenwoordiging in designarchieven- en collecties. Door de afwezigheid van zulke bronnen is vandaag weinig geweten over de activiteiten van vrouwen, ook in de domeinen waarin ze volgens de literatuur erg actief waren. Wiki Women Design wil deze vicieuze cirkel doorbreken, vrouwelijke contributies aan de Belgische ontworpen omgeving in de bekendheid brengen en bijdragen aan een meer inclusieve geschiedenis. Met het ontsluiten van de bijdrages van vrouwelijke ontwerpers op Wikipedia wil het project ook bijdragen aan het creëren van vrouwelijke rolmodellen voor toekomstige ontwerpers en aan gendergelijkheid in de ontwerpdisciplines.

Schrijfsessies

Iedereen die wil bijdragen, kan deelnemen aan een van de Wikipedia-schrijfsessies die het Vlaams Architectuurinstituut organiseert in samenwerking met de projectpartners. De schrijfsessies nemen de vorm aan van edit-a-thons, een gekend format waarbij gemeenschappen samenkomen om over een bepaald onderwerp te schrijven en te publiceren. Het doel is om nieuwe editors op te leiden en de kwaliteit van de artikels over het onderwerp te verbeteren.

Meer over dit project bij het Vlaams Architectuurinstituut.