Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Erfgoedoproep: 50 jaar feministisch geheugen

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en zijn partners roepen warm op om deel te nemen aan het erfgoedproject 'Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen'.

We keren terug naar 1970, toen een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op ging. Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen, Dolle Mina's en Marie Mineurs het begin in van een 'tweede feministische golf' in België.
De jaren en decennia erna zagen nieuwe initiatieven het licht: praatgroepen, vrouwenhuizen en -cafés, vluchthuizen, abortuscomités, tijdschriften en radio-uitzendingen, enz. Er ontstonden organisaties van lesbiennes en van vrouwen met een migratieachtergrond. Nieuwe groepen vervoegden het debat, zoals de queer- en transbeweging, en organisaties die werken rond kruispunten van ongelijkheid.
Deze geschiedenis – die ook vandaag wordt gemaakt - willen we helpen bewaren.

Ons doel: erfgoed veiligstellen
Tegen 2020 willen we een overzicht maken van het erfgoed van organisaties en initiatieven uit deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag. Zo'n overzicht is een belangrijke eerste stap in de zorg voor erfgoed.
Dat erfgoed ligt mogelijk bij jou of bij je organisatie, in de vorm van verslagen van vergaderingen, foto's van betogingen, brieven, tijdschriften (lokale blaadjes en pamfletten kunnen erg zeldzaam zijn), geluidsopnames of filmpjes ...
Ook digitaal materiaal hoort erbij.

Wat kunnen jullie doen?

  • Heb je materiaal liggen? Gebruik de fiche om ons een korte beschrijving te sturen. Mailen of bellen kan ook. Wil je (op termijn) materiaal toevertrouwen aan een erfgoedcentrum, dan kan je steeds advies vragen.
  • Ken je mensen met schatten op zolder? Vertel hen over dit project en breng ons in contact.
  • Ook als je organisatie al voor 1970 ontstond maar weinig bekend is, horen we graag van je.

Privacy
De informatie die je instuurt wordt niet openbaar gemaakt. We nemen mogelijk wel contact op om te horen of we je erfgoedbeschrijving (deels) mogen opnemen in Archiefbank (een databank van private archieven die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid). Bij een 'ja' kan je nog verder bepalen wat je aanmeldt en in hoeverre dat publiek mag zijn. Bij de fiche zit ook een privacyverklaring.
 
Contact en info
Via het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
Mail:
erfgoedoproep@amazone.be
Telefoon: +32 (0)2 229 38 31
Facebook:
https://www.facebook.com/avg.carhif/

Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
 
Of via een van de partneroganisaties

Met steun van:

 

Vlaamse overheidVGC